luty 28, 2020

Archiwum projektów

” Modern artisan – projekt podniesienia jakości kształcenia zawodowego realizowanego w Zespole Szkół Rzemieślniczych” RPZP.08.07.00-32-K002/20-00

Termin realizacji projektu: 01.08.2020 – 31.12.2021
 
Więcej informacji

„Twoje kwalifikacje Twoją szansą na sukces – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZS1 w Nowogardzie” RPZP.08.06.00-32-K006/20

Termin realizacji projektu: 01.09.2020 do 31.12.2021 r
 
Więcej informacji

 

Kompleksowy program wsparcia uczniów, nauczycieli w Technikum NR 1 w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie na rzecz intensyfikacji procesów kształcenia zawodowego realizowanych w dwóch, nowo utworzonych zawodach z obszaru Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego.

Termin realizacji projektu: 01.01.2020-31.12.20201
 
Więcej informacji

Akademia nowych możliwości ! Kompleksowy program wsparcia osób młodych na rynku pracy.

Termin realizacji projektu: 01.10.2019 – 31.12.2021

 

Więcej informacji

 

„Zdobądź kwalifikacje i zatrudnienie!” nr RPWP.07.01.02-30-0096/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

Termin realizacji projektu: 01.07.2019 – 26.11.2020
 
Więcej informacji

 

„Aktywnie do pracy!” nr RPWP.07.01.02-30-0095/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Termin realizacji projektu: 01.07.2019 – 30.09.2020
 
Więcej informacji

 

 

Mój sposób na pracę! Kompleksowe wsparcie osób młodych z terenu całej Polski.

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.12.2020

Integruj się z nami – kompleksowe formy aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców województwa lubelskiego.

Termin realizacji projektu: 01.03.2019 – 31.05.2020

Warsztaty ICT czynnikiem rozwoju kompetencji cyfrowych oraz aktywizacji społeczno – zawodowej.

Termin realizacji projektu: 01.03.2019. – 30.06.2020

 

Więcej informacji

Twórczy programator wspólnego czasu – kursy pomocy dla rodziców, chcących uczyć przez zabawę swoje dzieci podstaw programowania.

Termin realizacji projektu: 01.10.2019 – 31.12.2020
 
Więcej informacji

 

Mój sposób na pracę! Kompleksowe wsparcie osób młodych z terenu całej Polski.

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.12.2020

 

 Więcej informacji

Wzrost umiejętności zawodowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego drogą do podjęcia zatrudnienia.

Termin realizacji projektu: 01-05-2019 – 31.07.2020
 
Więcej informacji

Aktywizacja społeczno-zawodowa determinantem wzrostu zatrudnienia mieszkańców woj. zachodniopomorskiego.

Termin realizacji projektu: 01.10.2018 r. do 30.11.2019
 

Aktywizacja mieszkańców województwa zachodniopomorskiego poprzez kompleksowy program wsparcia.

Termin realizacji projektu: 01-10-2018 – 30-11-2019