luty 28, 2020

Archiwum projektów

Aktywizacja mieszkańców województwa zachodniopomorskiego poprzez kompleksowy program wsparcia.

Termin realizacji projektu: 01-10-2018 – 30-11-2019
 

Aktywizacja społeczno-zawodowa determinantem wzrostu zatrudnienia mieszkańców woj. zachodniopomorskiego.

Termin realizacji projektu: 01.10.2018 r. do 30.11.2019