październik 23, 2019

Realizowane

„Artes serviunt vitae – certyfikowane szkolenia IT podnoszące kwalifikaje cyfrowe mieszkańscó gminy Ińsko (SSW)” RPZP.08.10.00-32-K015/22

Termin realizacji projektu: 01.10.2022 – 30.09.2023

Kompleksowy program wsparcia uczniów i nauczycieli dwóch kluczowych, dla rozwoju 8 Inteligentnej Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego kierunków kształcenia realizowanych w Technikum nr 1 w Zespole Szkól nr 1 w Goleniowie.

Termin realizacji projektu: 01.09.2020 – 31.08.2023

Klub aktywnej integracji społeczno-zawodowej „Nasze miejsce” w Mierzynie

Termin realizacji projektu: 02.01.2021 – 31.03.2023 

 

Bądź aktywny – to się opłaca”, projekt realizowany na terenie całego województwa Wielkopolskiego RPWP.07.01.02-30-0091/19

Termin realizacji projektu: 01.09.2021 – 31.12.2022