Październik 23, 2019

Realizowane

 

Mój sposób na pracę! Kompleksowe wsparcie osób młodych z terenu całej Polski.

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 – 30.06.2020
 

 

Integruj się z nami – kompleksowe formy aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców województwa lubelskiego.

Termin realizacji projektu: 01.03.2019 – 31.05.2020

 

 

Warsztaty ICT czynnikiem rozwoju kompetencji cyfrowych oraz aktywizacji społeczno – zawodowej.

Termin realizacji projektu: 01.03.2019. – 30.06.2020

 

Więcej informacji

 

 

Wzrost umiejętności zawodowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego drogą do podjęcia zatrudnienia.

Termin realizacji projektu: 01-05-2019 – 31-07-2020
 
Więcej informacji

 

Twórczy programator wspólnego czasu – kursy pomocy dla rodziców, chcących uczyć przez zabawę swoje dzieci podstaw programowania.

Termin realizacji projektu: 01.10.2019 – 31.12.2020
 
Więcej informacji

 

 

Akademia nowych możliwości ! Kompleksowy program wsparcia osób młodych na rynku pracy.

Termin realizacji projektu: 01.10.2019 – 31.03.2021

Więcej informacji

 

Kompleksowy program wsparcia uczniów, nauczycieli w Technikum NR 1 w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie na rzecz intensyfikacji procesów kształcenia zawodowego realizowanych w dwóch, nowo utworzonych zawodach z obszaru Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego.

Termin realizacji projektu: 01.01.2020-31.12.20201
 
Więcej informacji

„Zdobądź kwalifikacje i zatrudnienie!” nr RPWP.07.01.02-30-0096/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

Termin realizacji projektu: 01.07.2019 – 10.08.2020
 
Więcej informacji

 

 

„Aktywnie do pracy!” nr RPWP.07.01.02-30-0095/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Termin realizacji projektu: 01.07.2019 – 30.09.2020
 
Więcej informacji