październik 23, 2019

Realizowane

 

Mój sposób na pracę! Kompleksowe wsparcie osób młodych z terenu całej Polski.

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.12.2020
 

 

Integruj się z nami – kompleksowe formy aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców województwa lubelskiego.

Termin realizacji projektu: 01.03.2019 – 31.05.2020

 

 

Warsztaty ICT czynnikiem rozwoju kompetencji cyfrowych oraz aktywizacji społeczno – zawodowej.

Termin realizacji projektu: 01.03.2019. – 30.06.2020

 

Więcej informacji

 

 

Wzrost umiejętności zawodowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego drogą do podjęcia zatrudnienia.

Termin realizacji projektu: 01-05-2019 – 31.07.2020
 
Więcej informacji

 

Twórczy programator wspólnego czasu – kursy pomocy dla rodziców, chcących uczyć przez zabawę swoje dzieci podstaw programowania.

Termin realizacji projektu: 01.10.2019 – 31.12.2020
 
Więcej informacji

 

 

Akademia nowych możliwości ! Kompleksowy program wsparcia osób młodych na rynku pracy.

Termin realizacji projektu: 01.10.2019 – 31.12.2021

 

Więcej informacji

 

Kompleksowy program wsparcia uczniów, nauczycieli w Technikum NR 1 w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie na rzecz intensyfikacji procesów kształcenia zawodowego realizowanych w dwóch, nowo utworzonych zawodach z obszaru Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego.

Termin realizacji projektu: 01.01.2020-31.12.20201
 
Więcej informacji

„Zdobądź kwalifikacje i zatrudnienie!” nr RPWP.07.01.02-30-0096/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

Termin realizacji projektu: 01.07.2019 – 26.11.2020
 
Więcej informacji


„Aktywnie do pracy!” nr RPWP.07.01.02-30-0095/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Termin realizacji projektu: 01.07.2019 – 30.09.2020
 
Więcej informacji

 

 

” Modern artisan – projekt podniesienia jakości kształcenia zawodowego realizowanego w Zespole Szkół Rzemieślniczych” RPZP.08.07.00-32-K002/20-00

Termin realizacji projektu: 01.08.2020 – 31.12.2021
 
Więcej informacji

 

Kompleksowy program wsparcia uczniów i nauczycieli dwóch kluczowych, dla rozwoju 8 Inteligentnej Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego kierunków kształcenia realizowanych w Technikum nr 1 w Zespole Szkól nr 1 w Goleniowie.

Termin realizacji projektu: 01.09.2020 – 31.08.2023
 
Więcej informacji

 

Klub aktywnej integracji społeczno-zawodowej „Nasze miejsce” w Mierzynie

Termin realizacji projektu: 02.01.2021 – 30.06.2022 
 
Więcej informacji

 

„Twoje kwalifikacje Twoją szansą na sukces – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZS1 w Nowogardzie” RPZP.08.06.00-32-K006/20

Termin realizacji projektu: 01.09.2020 do 31.12.2021 r
 
Więcej informacji

 

 

„Bądź aktywny – to się opłaca”, projekt realizowany na terenie całego województwa Wielkopolskiego RPWP.07.01.02-30-0091/19

Termin realizacji projektu: 01.09.2021 do 31.12.2022 r
Więcej informacji