sierpień 31, 2020

Modern artisan – projekt podniesienia jakości kształcenia zawodowego realizowanego w Zespole Szkół Rzemieślniczych

Celem projektu jest podniesienie do końca 12.2021 r., jakości, efektywności procesów kształcenia
w ZSR (Zespół Szkół Rzemieślniczych) poprzez realizację (przy współpracy z pracodawcami) kompleksowych działań (doradztwo edukacyjno-zawodowe, staże uczniowskie, szkolenia/kursy, doposażenie infrastrukturalne) podnoszących umiejętności i kwalifikacje zawodowe 128 uczniów
(w tym K.79, M.49) i 2 nauczycieli (K.2) oraz wdrożenie nowych treści, form i metod nauczania zawodowego.

Oferowane wsparcie:

 • Indywidualne doradztwo  edukacyjno-zawodowe – Doradca zawodowy stworzy diagnozę predyspozycji fizycznych , psychicznych ucznia, jak również pomoże utworzyć ścieżkę rozwoju edukacyjno-zawodowego. Podczas doradztwa będą poruszane zagadnienia z zakresu Równości Szans Płci i inne. Doradztwo przeprowadzone zostanie dla wszystkich Uczniów tj. 128 os w ilości 4h./os.
 • Indywidualne doradztwo dla osób niepełnosprawnych będzie miało na celu zdiagnozowanie wpływu stopnia niepełnosprawności na rozwój ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz zaprojektowanie działań niwelujących/ograniczających wpływ posiadanych deficytów /barier na przyszłą pracę zawodową i/lub edukację. ,
 • Dyżury doradcy zawodowego – doradca dostępny będzie dla wszystkich uczestników projektu, przez cały okres jego trwania w formie dyżurów 11hmiesiąc/x14m-cy(razem: 154h).
 • W ramach projektu odbywać się będą szkolenia zawodowe dla Uczniów szkoły ZSR  tj.:

– Kurs barberski z egzaminem

– Kurs „Nowoczesne strzyżenie , układanie włosów i koloryzacja” z egzaminem

– Kurs  „Podstawy trychologii” z egzaminem

– „Kurs baristy” z egzaminem

– Kurs kelnerski wraz z egzaminem czeladniczym

– Kurs glazurnik wraz z egzaminem czeladniczym

 • Wdrożone zostaną  nowe metody nauczania poprzez montaż, nagranie i umieszczenie na platformie e- learningowej  30 filmów instruktażowych dotyczących ww. szkoleń.
 • Projekt przewiduje organizację kursu mistrzowskiego w zawodzie kelner dla 2 nauczycieli, realizację działań podnoszących kwalifikacje i kompetencje kadry dydaktycznej, które przełożą się na lepszą i bardziej dostosowaną do potrzeb rynku pracy edukację świadczoną
  w ZSR.
 • Dla 32 uczniów przewidziany jest staż zawodowy, jak również stypendium stażowe. Opiekunowi stażysty przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu opieki nad stażystą.
 • Dla wszystkich uczestników projektu (oprócz nauczycieli) zostanie przeprowadzony 8 godzinny kurs pt. „Internet w rzemieślniczej działalności gospodarczej” dzięki któremu uczniowie nauczą się praktycznego, uniwersalnego zastosowania ww. narzędzia w pracy zawodowej. Poruszana tematyka na szkoleniu to: e- administracja, podstawy reklamy w internecie, komunikacja
  z klientem za pomocą internetu, systemy wspomagania działalności gospodarczej, zapotrzebowanie i handel elektroniczny, wyszukiwanie informacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej.

Dokumenty do pobrania

Harmonogram

Rozeznanie rynku

Oferty cenowe

Termin realizacji projektu 01.08.2020-31.12.2021

Nr umowy: RPZP.08.07.00-32-K002/20-00

Wartość projektu: 994 450,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 812 410,0 PLN

Lider Projektu: Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon, ul. Tarczyńskiego 4/2, 70-387 Szczecin.

Osoba do kontaktu: Marika Mazur

Tel. 603111900

email: biuro@cusd.pl

Partner Projektu: Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości, al. Wojska Polskiego 78, 72-004 Szczecin

tel. 91 482 15 31

email: zsrz@miasto.szczecin.pl