listopad 26, 2019

Warsztaty ICT czynnikiem rozwoju kompetencji cyfrowych oraz aktywizacji społeczno – zawodowej.

Termin realizacji projektu:01.03.2019. – 30.06.2020

Nr umowy:WND-POWR.03.01.00-00-KN03/18-01