„Zdobądź kwalifikacje i zatrudnienie!” nr RPWP.07.01.02-30-0096/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2019 do 26.11.2020, ramach projektu zaplanowano podniesienie poziomu aktywności 90 osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. wielkopolskiego poprzez zrealizowanie indywidualnej i kompleksowej ścieżki wsparcia w wyniku, której co najmniej 31 os. zostanie zaktywizowanych społecznie, a 20 os. podejmie zatrudnienie.

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

1. Przygotowanie indywidualnego planu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej – diagnoza potrzeb uczestników;

2. Wsparcie pomocnicze w aktywizacji społeczno-zawodowej: Trening Rozwoju Interpersonalnego i kompetencji społecznych, doradztwo specjalistyczne;

3. Realizacja szkoleń zawodowych – uzyskanie kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych;

4. Realizacja staży zawodowych i pośrednictwa pracy – realizacja 3 miesięcznych  staży oraz pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.

Biuro projektu znajduje się w Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego 8.

Pliki do pobrania:

1.Harmonogram realizacji pośrednictwa – lipiec

2.Harmonogram realizacji pośrednictwa – sierpień

3.Harmonogram spotkań z pośrednikiem pracy – Jarocin

4.Lista firm będących organizatorami staży – ZKiZ

Całkowita wartość projektu 957 030,75 zł, w tym dofinansowanie 813 476,13 zł.