październik 23, 2019

Aktualności

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach
Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytetu
6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+),
Działania 6.12 Integracja społeczno-gospodarcza obywateli państwa trzecich, w tym
migrantów, Typ projektu: Aktywizacja społeczna i zwalczanie ubóstwa; Edukacja;
Rozwój zawodowy

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku dla projektu „Kompleksowy program wsparcia uczniów i nauczycieli dwóch kluczowych dla rozwoju 8 Inteligentnej Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego  kierunków kształcenia w Technikum NR 1 w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie”

W projekcie ” Wzrost umiejętności zawodowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego drogą do podjęcia zatrudnienia” zostały udostępnione harmonogramy poszczególnych grup. Po przyciśnięciu „Pokaż więcej” zostaną Państwo przekierowani na stronę projektu.