Nasza polityka jakości

  • Usług szkoleniowo-doradczych realizowane według najwyższych standardów, w sposób rzetelny, z zachowaniem należytej staranności.
  • Monitoring wskaźników i rezultatów osiąganych przez Klientów. Zapewnienie całkowitego wsparcia w trakcie procesu kształcenia oraz wprowadzenie systemów wczesnego reagowania w przypadku trudności w opanowaniu programu kształcenia.

  • Analizę rzeczywistych potrzeb oraz korzyści wynikających z uczestnictwa w szkoleniach i doradztwie.

  • Przestrzeganie norm etyki zawodowej, a w szczególności zachowywanie w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności szkoleniowych i doradczych również po ustaniu współpracy z Klientem