Używamy cookies, aby ulepszyć naszą stronę internetową i twoje wrażenia z korzystania z niej. Pliki cookie wykorzystywane do podstawowej obsługi witryny zostały już ustawione

 

 

ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI - WSPARCIE OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI – WSPARCIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Projekt „ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI – wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej" realizowany jest przez 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz, w partnerstwie z Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Data realizacji projektu: Projekt realizowany jest w terminie od 1 października  2012 r. do 31 marca 2014 r. Składa się z dwóch edycji.

Jaki jest cel projektu? Głównym celem  projektu jest wzrost przedsiębiorczości uczestników projektu poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej i prowadzenie jej przez min. 12 miesięcy oraz nabycie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i z zakresu wykorzystania dotacji.

 

Kto może zostać uczestnikiem projektu? Projekt skierowany jest do trzydziestu bezrobotnych osób fizycznych w wieku powyżej 50 lat,  zamieszkałych na terenie woj. zachodniopomorskiego oraz zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w EDG, KRS, CEiIoDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

 

Zadania projektu:

1.Rekrutacja i szkolenia

 

Szkolenia grupowe - 48 h szkoleń  o tematyce: sporządzania biznes planu, zagadnień prawnych w przedsiębiorstwie, zagadnień księgowo-rachunkowych MŚP, metod poprawy rentowności indywidualnych przedsięwzięć oraz inne.

2.Doradztwo podstawowe

Szkolenia indywidualne – obejmuje 10 h doradztwa o tematyce zbieżnej z tematem szkoleń grupowych.

 

3.Wsparcie finansowe

Konkurs  wniosków o uzyskanie dla 22. osób dotacji w wysokości 25 tys. Zł wsparcia pomostowego w wysokości 800 zł/miesięcy przez sześć pierwszych miesięcy  prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego przedłużonego
w wysokości 800 zł/mies. dla 6. osób na kolejne 6 miesięcy.

 

Kontrole i monitoring - przeprowadzane 2 razy w ciągu pierwszego roku prowadzenia własnej działalności gospodarczej:

ü  kontrola na samym początku prowadzenia firmy i pod koniec pierwszego roku jej prowadzenia,

ü  monitoring między drugim a piątym miesiącem oraz między ósmym a jedenastym.

 

4.Doradztwo specjalistyczne

Szkolenia indywidualne - 10 h doradztwa indywidualnego o tematyce związanej z prawidłowym wykorzystaniem dotacji, przez 12 mies. od założenia firmy.

 

Korzyści udziału w projekcie:

WYSOKA JAKOŚĆ

Dzięki zatrudnieniu najlepszych trenerów uczestnicy mają gwarancję zdobycia kwalifikacji 
na najwyższym poziomie.

 

BEZPŁATNE UCZESTNICTWO

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Szkolenia są w 100% dofinansowane 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

PRAKTYCZNA FORMA

Szkolenia mają charakter intensywnych, w większości ćwiczeniowych zajęć prowadzonych 
w małych,  15 - osobowych grupach, dzięki czemu uczestnicy projektu zdobędą praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

DOTACJA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wsparcie finansowe w wysokości do 25 tys. zł/osobę.

 

WSPARCIE POMOSTOWE PODSTAWOWE I PRZEDŁUŻONE

Pomoc finansowa  w wysokości do 800 zł/miesiąc na pokrycie podstawowych wydatków związanych z prowadzeniem firmy.

 

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Szkolenia obejmują specjalistyczne doradztwo skierowane osobno do każdego uczestnika 
w celu uzyskania wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej oraz prawidłowego wykorzystania dotacji, co skutkować będzie zwiększeniem efektywności udzielonego wsparcia.

 

  • WSPARCIE DODATKOWE:

 

  • Zwrot Kosztów Dojazdu /Noclegu
  • Bezpłatne Materiały Szkoleniowe
  • Wyżywienie
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Efekt realizacji projektu

Osiągnięcie głównego celu projektu przyczyni się do realizacji priorytetu  VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich PO KL w wyniku wsparcia:

  • 0,061% z 45% zarejestrowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
  • 0,56% z 40% starszych osób bezrobotnych (50-62 lata) instrumentami rynku pracy oraz usługą szkoleniową,
  • 0,013% z 50% osób bezrobotnych zamieszkałych na obszarach wiejskich instrumentami rynku pracy oraz usługą szkoleniową.