Używamy cookies, aby ulepszyć naszą stronę internetową i twoje wrażenia z korzystania z niej. Pliki cookie wykorzystywane do podstawowej obsługi witryny zostały już ustawione

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA STANOWISKO SPECJALISTY DS ROZLICZEŃ FINANSOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE 3B/2013

Firma Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon (zwana dalej Zamawiającym) 
w związku z realizacją projektu ,,Outplacement dla pracowników jednostek lub instytucji wojskowych” z poddziałania 8.1.2 PO KL i koniecznością zachowania zasady racjonalności 
efektywności poszukuje osoby na następujące stanowisko:

 

  1. Przedmiotem zapytania:

a)      praca na stanowisku Pracownika ds. Rozliczeń finansowych

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (1/2 etatu; 80h/miesiąc.
  • praca w terminie: od 01.11.2013r. do 30.04.2015r.

b)      podstawowe obowiązki:  weryfikacja wydatków, przygotowanie wniosku o płatność, monitoring budżetu.

c)      minimalne wymagania odnośnie Kandydata/-ki: min. 2 -letnie doświadczenie w realziacji projektów EFS, minimum dwuletnie doświadczenie w pracy biurowej oraz właściwe umiejętności do pełnienia funkcji pracownika ds. Rozliczeń. Osoba na tym stanowisku powinna posiadać wykształcenie wyższe (min. ukończone studia licencjackie).

d)     każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę;

e)      ofertę należy złożyć w języku polskim;

f)       treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego;

g)      złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym, spowoduje odrzucenie oferty;