Używamy cookies, aby ulepszyć naszą stronę internetową i twoje wrażenia z korzystania z niej. Pliki cookie wykorzystywane do podstawowej obsługi witryny zostały już ustawione

 

 

MÓJ SPOSÓB NA PRACĘ! KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB MŁODYCH Z TERENU CAŁEJ POLSKI

 

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. Mój sposób na pracę! Kompleksowe wsparcie osób młodych z terenu woj. zachodniopomorskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku.

 

Zapytania cenowe:

 

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 - 30.06.2020

Nr umowy: POWR.01.03.01-00-0068/18-00