Używamy cookies, aby ulepszyć naszą stronę internetową i twoje wrażenia z korzystania z niej. Pliki cookie wykorzystywane do podstawowej obsługi witryny zostały już ustawione

 

 

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE MIKRO I MAŁĄ FIRMĄ

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE MIKRO I MAŁĄ FIRMĄ

Projekt „Efektywne zarządzanie mikro i małą firmą”

Projekt „Efektywne zarządzanie mikro i małą firmą”realizowany jest przez 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz w partnerstwie z  Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo 
dla przedsiębiorstw.

Data realizacji: Projekt realizowany jest w terminie od 1 października  2012 r. do 30. listopada 2014 r. Składa się z pięciu edycji.

Jaki jest cel projektu? Głównym celem  projektu jest wzrost poziomu kwalifikacji i kompetencji zawodowych z zakresu zarządzania finansami, zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu wśród uczestników projektu.

Kto może zostać uczestnikiem projektu? Projekt skierowany jest do min.  80 mikro i małych firm oraz ich 200 pracowników z branż stanowiących szansę rozwoju województwa zachodniopomorskiego.

 

 

Jakie są korzyści udziału w projekcie?

WYSOKA JAKOŚĆ - dzięki zatrudnieniu najlepszych trenerów uczestnicy mają gwarancję zdobycia kwalifikacji na jak najwyższym poziomie.

BEZPŁATNE UCZESTNICTWO - uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Szkolenia są w 100% dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PRAKTYCZNA FORMA - szkolenia mają charakter intensywnych, w większości ćwiczeniowych zajęć prowadzonych w małych,  10 - osobowych grupach. Dzięki temu uczestnicy zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności, które będą mogli efektywnie wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE - projekt obejmuje specjalistyczne doradztwo skierowane osobno do każdego uczestnika  w celu omówienia ich wątpliwości z zakresu zagadnień omówionych na szkoleniach.

 

WSPARCIE DODATKOWE

Zwrot Kosztów Noclegu

Bezpłatne Materiały Szkoleniowe

Wyżywienie

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

 

 

 

 

Zadania projektu:

 

1.Organizacja szkoleń ogólnych i doradztwa „Zarządzanie finansami w MMP”

 

Szkolenia grupowe - 64 h szkoleń  z zakresu: rachunkowości, oprogramowania, prawa pracy, prawa podatkowego, zobowiązań podatkowych, umów handlowych, czy zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie.

Doradztwo indywidualne – obejmuje 5 godzin doradztwa, podczas których uczestnicy będą mogli skonsultować z wyspecjalizowanymi doradcami wszelkiego rodzaju problemy, wątpliwości z zakresu zarządzania finansami.

 

2.Organizacja szkoleń ogólnych i doradztwa „Zarzadzanie kapitałem ludzkim”

Szkolenia grupowe - 64 h szkoleń z zakresu: planowania rozwoju pracowników, tworzenia profili kompetencyjnych, oceny pracy, elementów prawa pracy, zarządzania szkoleniami, zarządzania personelem i jego motywowania.

Doradztwo indywidualne - 5 godzin doradztwa, podczas których uczestnicy będą mogli skonsultować swoje problemy i wątpliwości, z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, z wyspecjalizowanymi doradcami.

 

3.Organizacja szkoleń ogólnych i doradztwa „Marketing w MMP”

Szkolenia grupowe - 64 h szkoleń z zakresu: budowania marki firmy, przygotowywania drobnych materiałów promocyjnych, ofert, skuteczne pozyskiwanie klientów i budowanie relacji czy zasad e-marketingu.

Doradztwo indywidualne - 5 godzin doradztwa, podczas których uczestnicy będą mogli skonsultować się z wyspecjalizowanymi doradcami w ceku omówienia ich problemów i wątpliwości z zakresu marketingu.

 

Efekt realizacji projektu

 

Osiągnięcie głównego celu projektu przyczyni się w 0,06%  do realizacji Priorytetu VIII.  Regionalne kadry gospodarki, który zakłada objęcie 144 tys. przedsiębiorstw wsparciem w zakresie szkolenia 
ich pracowników.