Używamy cookies, aby ulepszyć naszą stronę internetową i twoje wrażenia z korzystania z niej. Pliki cookie wykorzystywane do podstawowej obsługi witryny zostały już ustawione

 

 

WZROST UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DROGĄ DO PODJĘCIA ZATRUDNIENIA

 

Projekt "Wzrost umiejętności zawodowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego drogą do podjęcia zatrudnienia" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 812 250 ,00 zł ma na celu zwiększenie szans zatrudnienia dla 60 osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy ( 35 kobiet i 25 mężczyzn) powyżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji poprzez:

 • DORADZTWO ZAWODOWE
 • SZKOLENIE ZAWODOWE ZAKOŃCZONE NABYCIEM KOMPETENCJI/KWALIFIKACJI
 • STAŻ ZAWODOWY
 • POŚREDNICTWO PRACY

 

15 Uczestników projektu po skończonym kursie zawodowym weźmie udział w stażu  zawodowym zgodnym z profilem szkolenia i zapisami IPD. W okresie odbywania stażu zawodowego Uczestnikowi przysługuje miesięcznie stypendium stażowe. Dodatkowo w ramach form wsparcia Uczestnikowi przysługuje:

 • UBEZPIECZENIE NNW
 • BADANIE LEKARSKIE
 • CATERING
 • MATERIAŁY SZKOLENIOWE
 • ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

 

Warunki udziału w projekcie:

Uczestnikami projektu mogą być osoby powyżej 30 roku życia, bierne zawodowo oraz bezrobotni niezarejestrowani w Urzędzie Pracy, zamieszkujący w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

Osoby premiowane:

 • Osoby 50+
 • Osoby niepełnosprawne
 • Kobiety
 • Osoby o niskich kwalifikacjach

 

Dokumenty do pobrania:

 

Harmonogramy zajęć:

 

Termin realizacji projektu:

 • 01-05-2019 - 31-07-2020

 

Nr umowy:

 • RPZP.06.05.00-32-K025/18-00