Używamy cookies, aby ulepszyć naszą stronę internetową i twoje wrażenia z korzystania z niej. Pliki cookie wykorzystywane do podstawowej obsługi witryny zostały już ustawione

 

 

aKTYWIZACJA SPOŁECZNO - ZAWODOWA DETERMINANTEM WZROSTU ZATRUDNIENIA MIESZKAŃCÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

 

Projekt W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. ”Aktywizacja społeczno – zawodowa determinantem wzrostu zatrudnienia mieszkańców woj. zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Włączanie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.

Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku.

 

Zapytania cenowe:

 

Termin realizacji projektu: 01-10-2018 - 30-11-2019

Nr umowy: RPZP.07.02.00-32-K005/18