Używamy cookies, aby ulepszyć naszą stronę internetową i twoje wrażenia z korzystania z niej. Pliki cookie wykorzystywane do podstawowej obsługi witryny zostały już ustawione

 

 

Nowoczesne stanowisko pracy szansą na wzmocnienie potencjału zawodowego

Projekt przewiduje podniesienie u uczestników projektu umiejętności i zdobycie kwalifikacji zawodowych, poprzez przeprowadzenie różnorakich szkoleń zakończonych zewnętrznym egzaminem oraz kursów i pomocy specjalistów.

 

Cel główny projektu: 

Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalny i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji.

 

Prowadzone działania: 

  1. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu ICT „Pracownik mobilny – nowoczesne stanowisko pracy
  2. Indywidualne konsultacje dla osób zgłaszających taka potrzebę
  3. Opracowanie dedykowanego materiału e-learningowego

 

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 252 osób w wieku 50 lat i więcej, posiadających status pracownika sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, mająca miejsce zamieszkania na terenie woj. pomorskiego. W tym:

  • 101 osób o niskich kwalifikacjach.
  • 26 os z. niepełnosprawnościami.
  • 152 kobiety.

 

Szczegóły:

  • Nazwa wnioskodawcy: Consultoris.pl Tomasz Ordysiński
  • Nazwa partnera: CUSD Jakub Szpon
  • Termin realizacji: 01.06.2017 – 30.06.2019
  • Nr umowy: RPPM.05.05.00-22-0142/16-00