Używamy cookies, aby ulepszyć naszą stronę internetową i twoje wrażenia z korzystania z niej. Pliki cookie wykorzystywane do podstawowej obsługi witryny zostały już ustawione

 

 

O Firmie

Specjalizujemy się w szkoleniach i doradztwie z następujących obszarów tematycznych:

 

Dotacje unijne – szkolimy jak skutecznie aplikować o środki unijne, konstruować wnioski o dofinansowanie, harmonogram i budżet, jak zarządzać projektem, rozliczań, monitorować, itp.

Logistyki - oferujemy szkolenia skierowane do firm, które chcą doskonalić umiejętności pracowników w zakresie gospodarki magazynowej, planowania i zarządzania produkcją itp.

Szeroko pojętej problematyki sprzedaży - począwszy od technik obsługi klienta, sprzedaży i negocjacji, a skończywszy na zarządzaniu sprzedażą.

Marketingu - proponujemy unikalne programy szkoleniowe np. marketing usług, marketing ceny,budowanie marki firmy, budowanie relacji, e-marketing, itp.

Zarządzania zasobami ludzkimi - to głównie tematy dotyczące zagadnień związanych z motywowaniem, rekrutacją, szkoleniem pracowników oraz doskonaleniem umiejętności menedżerskich.

Prawa gospodarczego - prowadzimy szereg szkoleń związanych ze zmianami w polskim prawodawstwie gospodarczym i finansowym oraz problematyką prawa unijnego.

 

DZIĘKI SZKOLENIOM PROWADZONYM PRZEZ NASZĄ FIRMĘ KLIENCI ZOSTAJĄ WYPOSAŻENI W WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRYCH ZDOBYCIE POPRZEZ ZBIERANIE DOŚWIADCZENIA BIZNESOWEGO ZAJĘŁOBY IM MIESIĄCE LUB LATA PRACY.

 

Nasze szkolenia prowadzone są w formie warsztatów w oparciu o liczne metody interaktywne. Główną ich zaletą jest nabycie nowych umiejętności wspartych doświadczeniem trenera.

 

SZKOLENIA OTWARTE

To nie tylko przekazywanie wiedzy przez szkolącego, ale też wymiana informacji pomiędzy uczestnikami, którymi są pracownicy różnych firm. Szkolenia otwarte stwarzają także doskonałą okazję do nawiązania kontaktów handlowych.

 

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Tworzymy programy uwzględniające potrzeby naszych klientów oraz specyfikę branży, dzięki czemu osiągamy wysoką efektywność szkoleń.

COACHING

Pracujemy bezpośrednio z klientem towarzysząc mu w trakcie wykonywanej pracy. Dzięki wnikliwej obserwacji pracownika trener ma możliwość korygowania nieskutecznych zachowań oraz planowania nowych strategii postępowania.

 

Zapraszamy do współpracy!