Używamy cookies, aby ulepszyć naszą stronę internetową i twoje wrażenia z korzystania z niej. Pliki cookie wykorzystywane do podstawowej obsługi witryny zostały już ustawione

 

 

Zawód dla pracy - rynek pracy dla zawodu

Projekt „Zawód dla pracy - rynek pracy dla zawodu” na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego Technikum Samochodowego w Szczecinie poprzez lepsze dostosowanie metod i warunków jego prowadzenia do wymagań rynku pracy województwa zachodniopomorskiego oraz zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego w proces kształcenia zawodowego z udziałem 60 uczniów i 10 nauczycieli w okresie 01.09.2017-31.07.2018r. Projekt obejmuje wsparciem nauczycieli oraz uczniów Technikum Samochodowego mieszczącego się w Szczecinie przy ul. Klonowica 14.

 

Etapy projektu: 

  1. Wdrożenie innowacyjnych form nauczania zawodowego
  2. Wyposażenie warsztatów szkolnych
  3. Podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli poprzez udział w kursach, stażach oraz studiach podyplomowych
  4. Realizacja kursu lakiernika dla uczniów
  5. Realizacja praktyk dla uczniów
  6. Przeprowadzenie doradztwa edukacyjno zawodowego dla uczniów

 

Rezultaty:

  • 70 osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form Kształcenia.
  • 10 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.
  • Uczniowie Technikum będą korzystali z kabiny zakupionej dzięki EFS.