Używamy cookies, aby ulepszyć naszą stronę internetową i twoje wrażenia z korzystania z niej. Pliki cookie wykorzystywane do podstawowej obsługi witryny zostały już ustawione

 

 

Zawód dla pracy - rynek pracy dla zawodu

 

Projekt „Zawód dla pracy - rynek pracy dla zawodu” na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego Technikum Samochodowego w Szczecinie poprzez lepsze dostosowanie metod i warunków jego prowadzenia do wymagań rynku pracy województwa zachodniopomorskiego oraz zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno - gospodarczego w proces kształcenia zawodowego z udziałem 60 uczniów i 10 nauczycieli w okresie 01.09.2017 - 30.01.2018r. Projekt obejmuje wsparciem nauczycieli oraz uczniów Technikum Samochodowego mieszczącego się w Szczecinie przy ul. Klonowica 14.

 

Etapy projektu: 

 1. Wdrożenie innowacyjnych form nauczania zawodowego
 2. Wyposażenie warsztatów szkolnych
 3. Podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli poprzez udział w kursach, stażach oraz studiach podyplomowych
 4. Realizacja kursu lakiernika dla uczniów
 5. Realizacja praktyk dla uczniów
 6. Przeprowadzenie doradztwa edukacyjno zawodowego dla uczniów

 

Rezultaty:

 • 70 osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form Kształcenia.
 • 10 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.
 • Uczniowie Technikum będą korzystali z kabiny zakupionej dzięki EFS.

 

Termin realizacji projektu:

 • 01-09-2017 - 30-01-2018

 

Nr umowy:

 • RPZP.08.06.00-32-K057/17-00