Używamy cookies, aby ulepszyć naszą stronę internetową i twoje wrażenia z korzystania z niej. Pliki cookie wykorzystywane do podstawowej obsługi witryny zostały już ustawione

 

 

Nowy projekt UE

 

Centrum Usług Szkoleniowo - Doradczych Jakub Szpon oraz Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie, rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, pn.:

„ROZWÓJ ORAZ WZROST KONKURENCYJNOŚCI ZACHODNIOPOMORSKICH MIKROPRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ WDROŻENIE PLANÓW ROZWOJU”

w ramach działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA- POWR.02.02.-00-00-0116/16.

Działania projektowe obejmują opracowanie analizy potrzeb rozwojowych oraz wdrożenie planu rozwojowego dla 52 mikroprzedsiębiorstw z woj. zachodniopomorskiego do grudnia 2017r.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw  w woj. zachodniopomorskim, zwiększając tym samym szanse w przyszłości na ich rozwój i dalsze funkcjonowanie.

Przygotowana analiza potrzeb rozwojowych będzie uwzględniała opis misji, wizji oraz wartości ważnych dla organizacji rynku przedsiębiorstwa. Opis każdego przedsiębiorstwa będzie opierał się na analizie 4 perspektyw funkcjonowania: finansowej, rynku, procesów wewnętrznych i schematu organizacji pracy oraz infrastruktury (nauki i rozwoju). Umożliwi to kompleksowe określenie ścieżki rozwoju przedsiębiorstw i w rezultacie doprowadzi do poprawy ich konkurencyjności.

Rekrutacja prowadzana będzie od dnia 20.06.2017r. Formularz Rekrutacji  wraz z załącznikami, do pobrania ze strony www.cusd.pl, bądź dostępny w Biurze projektu.

Wszelkie informacje o projekcie można uzyskać w biurze CUSD, tel.603 111 900 (Pan Tomasz Rokicki), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz biurze ZIRziP, tel. 91 422 22 87 (Pani Renata Owczarek), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 603 620140 (Pan Marcin Pracz)

Zapraszamy serdecznie właścicieli mikroprzedsiębiorstw do współpracy i uczestnictwa w wyżej wymienionym projekcie!

 

                                                                                                         

 

Załączniki do pobrania:

Wraz z załącznikami należy dostarczyć kserokopię dokumentu rejestrowego Beneficjenta pomocy lub innego dokumentu potwierdzającego status przedsiębiorcy (odpis aktualny z KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej itp., wydruk z CEIDG).