Używamy cookies, aby ulepszyć naszą stronę internetową i twoje wrażenia z korzystania z niej. Pliki cookie wykorzystywane do podstawowej obsługi witryny zostały już ustawione

 

 

WYNIKI KL ZA 2013

Uwaga - bardzo dobre wyniki działania programu Kapitał Ludzki.

 

W ramach Programu Kapitał Ludzki poprzez naszą działalność wspieramy osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo

Analizując dane z pierwszego półrocza 2013 roku (źródło: www.efs.gov.pl) osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo stanowią 62%  ze wszystkich osób, które uczestniczyły w projektach Programu.

Osoby bezrobotne, zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy – 1,4 mln osób, 21% uczestników.

Osoby nieaktywne zawodowo – 2,7 mln osób, 41% osób, którzy rozpoczęli udział w projektach.

Charakterystyczną cechą projektów jest wdrażanie ich na poziomie regionalnym – dzięki temu możemy silnie oddziaływać na regionalne i lokalne rynki pracy.

59% uczestników projektów znajduję pracę w ciągu 6 miesięcy od zakończenia swojego udziału w projekcie.

96% uczestników jest zadowolona z udziału w Programie ze względu na formy wsparcia jakie otrzymały.