Używamy cookies, aby ulepszyć naszą stronę internetową i twoje wrażenia z korzystania z niej. Pliki cookie wykorzystywane do podstawowej obsługi witryny zostały już ustawione

 

 

OUTPLACEMENT DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK LUB INSTYTUCJI WOJSKOWYCH

OUTPLACEMENT DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK LUB INSTYTUCJI WOJSKOWYCH

Projekt "Outplacement dla pracowników jednostek lub instytucji wojskowychrealizowany przez Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon w partnerstwie z 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz  oraz z GOS Polska Sp. z o.o w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki,  Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

Kiedy realizowany jest projekt? Projekt realizowany jest w terminie od 01.09.2013 do 30.04.2015. W ramach projektu odbędą się dwie edycje.

Jaki jest cel projektu? Głównym celem projektu jest wdrożenie programu outplacementu w związku z procesami restrukturyzacji Wojska Polskiego wśród pracowników mieszkających na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Kto może zostać uczestnikiem projektu? Projekt skierowany jest do 60. osób w wieku od 15 do 64 lat z wykształceniem średnim lub wyższym, zatrudnionych w jednostkach lub instytucjach wojskowych jako żołnierze szeregowi, są zagrożeni utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych lub są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy.

 

 

 

Korzyści udziału w projekcie:

WYSOKA JAKOŚĆ - dzięki zatrudnieniu najlepszych trenerów uczestnicy mają gwarancję zdobycia kwalifikacji na najwyższym poziomie.

BEZPŁATNE UCZESTNICTWO - uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Szkolenia są w 100% dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PRAKTYCZNA FORMA - szkolenia mają charakter intensywnych zajęć, prowadzonych w małych,  10–osobowych i 15 – osobowych grupach, przy zastosowaniu różnorodnych metod dydaktycznych. Dzięki temu uczestnicy zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności, które będą mogli efektywnie wykorzystać w pracy zawodowej.

CERTYFIKAT - uczestnictwo w Projekcie zapewnia nie tylko wiedzę i rozwój umiejętności, ale także certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje.

DOTACJA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – Wsparcie, pomoc finansowa w wysokości do 18 tys. zł/osobę.

WSPARCIE POMOSTOWE - pomoc w wysokości do 800 zł/miesiąc na pokrycie podstawowych wydatków związanych z prowadzeniem firmy.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE - Projekt obejmuje indywidualne doradztwo psychologa, doradcy zawodowego oraz indywidualne wsparcie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, a także efektywnego wykorzystania dotacji.

WSPARCIE DODATKOWE:

Zwrot Kosztów Dojazdu

Bezpłatne Materiały Szkoleniowe

Wyżywienie

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Zadania projektu:

 

 1. Indywidualna Strategia Adaptacji Zawodowej- Wsparcie dla osób zagrożonych utratą pracy

 

 • 6h  w ramach informacyjnych spotkań indywidualnych (grupowych).
 • Wsparcie psychologiczne w celu przezwyciężenia  sytuacji kryzysowej,  w ramach warsztatów:
  • grupowych – 24h,
  • indywidualnych – 8h.
  • Wsparcie doradcy zawodowego w celu dostarczenia wiedzy o rynku pracy, w ramach warsztatów:
   • grupowych – 24h,
   • indywidualnych  – 8h.
   • 4 spotkania z pracodawcami we współpracy z PUP w celu prezentacji potencjalnych pracodawców oraz odbycia rozmów kwalifikacyjnych
   • Szkolenia zawodowe w celu podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych:
    • Operator koparko-ładowarki – 216 h,
    • Ochrona mienia (I stopnia – 245h i II stopnia – 340 h),
    • Operator wózków jezdniowych – 64 h,
    • Pracownik biurowy – 80h,
    • Sprzedawca – 160h.
    • Opracowanie Indywidualnej Strategii Adaptacji Zawodowej dla każdego Uczestnika/czki projektu.

 

2.Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

 • Szkolenia w celu nabycia wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej:
  • grupowe:

ü  ABC biznesu – 32 h,

ü  Marketing i PR w biznesie  - 12h.

 • indywidualne - 10 h .

 

3.Wsparcie finansowe i doradcze

 • Konkurs  biznesplanów celu uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  w wysokości 20. tysięcy zł oraz wsparcia pomostowego w wysokości 800 zł.
 • Wsparciez zakresu prowadzenia działalności gospodarczej przez rok od założenia przedsiębiorstwa:

ü  doradztwo specjalistyczne z zakresu efektywnego wykorzystania dotacji – średnio 20h/osobę,

ü  wsparcie Animatora przedsiębiorczości –praktyka biznesu

ü  „lunch biznesowy” z  właścicielami firm w celu wymiany doświadczeń.

 

 

Efekt realizacji projektu

 

W wyniku realizacji projektu 50% uczestników projektu zagrożonych zwolnieniem z pracy, bądź  
w okresie wypowiedzenia, w  perspektywie 6. miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie, znajdzie pracę, rozpocznie działalność gospodarczą lub będzie kontynuowało zatrudnienie w dotychczasowym miejscu pracy.